O NÁS

Akustické a technické parametry studia

Rozměry studia Palba byly navrženy při zohlednění akustických a fyzikálních zákonitostí. Tím je zaručena optimální vyváženost zvuku především z hlediska frekvenčního pásma. V případě, že nahrávací prostory nemají vypočteny vhodné rozměry, může docházet k násobení některých frekvencí hudebních nástrojů, zvuk se stává nevyváženým, tóny určitých frekvencí zní nepřirozeně a musejí se uměle upravovat zpravidla pomocí ekvalizéru.

Absorpční a difúzní akustické prvky byly ve studiu vyrobeny na míru a rozmístěny tak, aby byl výsledný zvuk živý a především přirozený. Je proto možné nahrávat nejen po jednotlivých stopách, ale i celou skupinu hudebníků současně a dostat do nahrávek i to, co je z hudby cítit pouze při živém hraní.

Dispozice
Studio je tvořeno třemi nahrávacími místnostmi, režií, soundlockem a místností pro hosty. Z obou stran režie se nachází nahrávací místnosti různých metráží (25m2, 15m2 a 10m2). Největší místnost je upravena pro snímání více hudebních nástrojů nebo samostatných bicích s prostorovým zvukem. Ve střední nahrávací místnosti je umístěn klavír a je technicky upravena pro snímání především akustických nástrojů. Současně slouží jako místnost pro hosty. Nejmenší nahrávací místnost funguje jako talk-box a snímání samostatných hudebních nástrojů izolovaně, aby se eliminovaly přeslechy. Mezi režií a nahrávacími místnostmi je tzv. „sound lock“ (hluchý prostor mezi dveřmi), který izoluje zvuk přicházející z nahrávací místnosti do režie. Režie a nahrávací místnosti jsou od sebe odděleny speciálním trojvrstvým sklem.

Při souběžném nahrávání více hudebníků využíváme kombinací jednotlivých nahrávacích místností v závislosti na požadovaném výsledku. Větší nahrávací místnosti obecně úžíváme pro snímání prostorového zvuku. Menší volíme v případě, že chceme dosáhnout neutrálního nebo „hluchého“ zvuku.

Místnosti jsou mezi sebou propojeny samostatnými monitory. Každý hudebník se tak snadno a ihned dorozumí s režií a může si sám seřídit svůj vlastní odposlech.