Projekt z EU: Pořízení zařízení pro multimediální studio

V rámci Evropského sociálního fondu se nám podařilo získat dotaci na nové zařízení pro naše nahrávací studio. Dotace pokryla  45% z částky 360.460 Kč. Projekt nesl název Pořízení zařízení pro multimediální studio a měl registrační číslo CZ.01.2.06/0.0/0.0/15_001/0002930.

Cílem projektu je rozšíření portfolia služeb o vizuální tvrobu, kterou můžeme nabízet našim současným zákazníkům a také oslovit zákazníky nové.

 

logo horizont